Είστε εδώ

Εφαρμογές της Βιολογίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική
  2. Βιοτεχνολογία−Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων
  3. Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα
  4. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
  5. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
Πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Βιοτεχνολογία, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Αειφορική διαχείριση βιολογικών πόρων, Βιοδιαγνωστική, Γενετική Διάγνωση, Θαλάσσιοι πόροι, Έλεγχος τροφίμων
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Εφαρμογές στη Βιολογία
03/03/2017 - 30/06/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
50
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-