Είστε εδώ

Νομικής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
  2. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
  3. Διεθνών Σπουδών
  4. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
  5. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
  6. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων Τμημάτων Νομικής καθώς και Τμημάτων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.
  1. Νομικές Επιστήμες
Δίκαιο

Τέλη Φοίτησης: Οι φοιτητές υποχρεούνται σε καταβολή συμβολικών διδάκτρων (τέλους εγγραφής) για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, καθώς και κατά την έναρξη του γ΄ εξαμήνου σπουδών. Το ύψος του τέλους εγγραφής καθορίζεται με την απόφαση της ΓΣΕΣ, με βάση την οποία προκηρύσσονται ετησίως οι εισαγωγικές εξετάσεις.

22/08/2016 - 31/08/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
150
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση