Είστε εδώ

Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αντίστοιχων επίσημα αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων του Εξωτερικού. Επίσης, πτυχιούχοι τμημάτων της Σχολής Ικάρων των Α.Σ.Ε.Ι. με ειδικότητα Μετεωρολόγου καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στους κλάδους α) Μετεωρολογία, β) Κλιματολογία και γ) Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, που συνδέονται άμεσα με τη μελέτη θεμάτων της Bασικής και της Εφαρμοσμένης έρευνας στις Επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου