Είστε εδώ

Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Σεισμός, Τεχνικά έργα, Σχεδιασμός, Αποτίμηση
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
75
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-