Είστε εδώ

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  1. Θετικές Επιστήμες
Διαχείριση τεχνικών έργων, Διαχείριση κατασκευής, Διαχείριση έργων
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
75
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-