Είστε εδώ

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
  1. Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων
  2. Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων
Απόφοιτοι ΑΕΙ
  1. Νομικές Επιστήμες
Ποινικό Δίκαιο, Εξαρτήσεις

Χαρακτηριστικά: Η υλοποϊηση του ΔΠΜΣ γίνεται και με τη συμβολή της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προσωπικού του Κέντροου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο και την Αθήνα, καθώς και σε δομές του ΚΕΘΕΑ. Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία. Μέρος των παραδόσεων ή και το σύνολο αυτών σε ορισμένα μαθήματα μπορεί να γίνεται με εξ' αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις
15/03/2017 - 15/05/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
70
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου