Είστε εδώ

Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων Τμημάτων.
Μουσειολογία, Διαχείριση Πολιτισμού, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Μουσειολογικός Σxεδιασμός, Μουσειοπαιδαγωγική
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου