Είστε εδώ

Τεχνικές, Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων
  2. Χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση
  3. Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΕΙ
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Οργάνωση και διαχείριση αναπτυξιακών έργων, Ανάλυση και οργάνωση του χώρου, Υδατικοί πόροι, μεταφορές και περιβάλλον, Κτηματολόγιο, GIS, Χαρτογραφία, Γεωγραφία
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-