Είστε εδώ

Η Βυζαντινή Μουσική και Καλλιτεχνική Δημιουργία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Θεολογίας
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  1. Τέχνες
Βυζαντινή, Μουσική, Καλλιτεχνική, Δημιουργία

Τέλη Φοίτησης: 550 ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης. Συνολικά δίδακτρα για τα τρία εξάμηνα 1650 ευρώ.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου