Είστε εδώ

Η Θεατρική Παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Παραστασιολογία – Δραματολογία
  2. Σκηνοθεσία
  3. Σκηνογραφία – Ενδυματολογία
  4. Υποκριτική
  5. Παιδαγωγική του Θεάτρου
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Δραματολογία - Παραστασιολογία, Υποκριτική, Σκηνογραφία - Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, Θέατρο στην Εκπαίδευση

Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν παρακολουθήσει, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να εργαστούν:
Στον τομέα της θεατρολογικής επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές φωτισμών, δραματολόγοι.
Ως εξειδικευμένα στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: εισηγητές δραματολογίου, επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική
29/08/2016 - 09/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου