Είστε εδώ

Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πολιτικών Μηχανικών
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών
  1. Νομικές Επιστήμες
Δίκαιο, Μηχανική, Ενέργεια
13/06/2016 - 09/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
75
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου