Είστε εδώ

Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες Μάθησης

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ θετικών και θεωρητικών σπουδών
Τεχνολογίες μάθησης
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-