Είστε εδώ

Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Βασική Ιατρική Έρευνα
  2. Κλινική Ιατρική Έρευνα
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Επιστημών Υγείας
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ερευνητική Μεθοδολογία, Βασική Έρευνα, Κλινική Έρευνα

Γλώσσα Διδασκαλίας: ελληνικά

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του Προγράμματος εφοδιάζονται με όλες τις δεξιότητες της ερευνητικής μεθοδολογίας προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, η να εργαστούν ως ερευνητές σε Ερευνητικά Ιδρύματα ή στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις να παρέχουν τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική.

03/09/2018 - 14/09/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση