Είστε εδώ

Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία (αγ)

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι, Βιολόγοι, Νοσηλευτές.
  1. Επιστήμες Υγείας

Χαρακτηριστικά: Ο τρόπος παρακολούθησης είναι Εξ αποστάσεως με 3 εβδομάδες μαθημάτων διά ζώσης.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
4 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
75
Όχι
35
Μερικής Φοίτησης

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου