Είστε εδώ

Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  1. Νομικές Επιστήμες
Κτηματολόγιο, Δίκαιο, Περιβάλλον, Τεχνικές και Μέθοδοι
01/09/2016 - 09/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
75
Ναι
21
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου