Είστε εδώ

Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Θεολογίας
  • Νομικής
  • Οδοντιατρικής
Πτυχιούχοι Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Θεολογίας, Απόφοιτοι Θετικών και Τεχνολογικών ΑΕΙ/ΤΕΙ με συνάφεια στο αντικείμενο.
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Νομικές Επιστήμες
Βιοηθική, Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις, Δικαϊκή Ρύθμιση / Βιοηθική Διάσταση

Υποτροφία: Υποτροφίες μετά από απόφαση της ΕΔΕ

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου