Είστε εδώ

Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της Βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Ψυχολογίας
Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμων και Νοσηλευτικής.
  1. Επιστήμες Υγείας
Ψυχοπαθολογία, Βρεφική Ηλικία, Νηπιακή Ηλικία
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση