Είστε εδώ

Άθληση και Υγεία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  1. Αθλητιατρική
  2. Άσκηση και Σωματική Υγεία
1. Πτυχιούχοι Ιατρικής
2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.
3. Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι.
4. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αθλητιατρική,, Άθληση, Υγεία
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Άθληση και Υγεία
15/06/2017 - 14/07/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου