Είστε εδώ

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Ιατρικής
  • Ιατρικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Φυσικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Ιατρικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
  • Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
  • Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Τμήμα: Επισπεύδον Τμήμα: Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Συμμετέχουν: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-