Είστε εδώ

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
  2. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμ. Κτηνιατρικής
  1. Επιστήμες Υγείας
Χειρουργική, Παθολογία, Ζώα Συντροφιάς

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ιατρεία και κλινικές ζώων συντροφιάς.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ιατρική Ζώων Συντροφιάς
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου