Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10154
Τίτλος
Οργάνωση τεχνοβλαστού για την εκμετάλλευση εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω αυτοματοποιημένης ψηφιακής διερεύνισης φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των γεωυλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΡΑΞΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛ., ΚΟΥΡΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ., ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.