Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10167
Τίτλος
Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας δικτύων κοινής ωφέλειας, υποδομών, κτιρίων στρατηγικής σημασίας για τη διαχείριση του σεισμικού σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Εφαρμογή στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσ/νίκης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2007
Συνέταιροι:
25
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.