Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10196
Τίτλος
Αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής (ΑΣΠΙΣ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ. Αν., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2005
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
SOWE SULAYMAN SAR., ΒΑΣΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ., ΖΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ., ΜΠΙΜΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩ., ΜΠΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩ., ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ., ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣ.