Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1100
Τίτλος
Βιοτικές αλληλεπιδράσεις, με έμφαση στην αλληλοπάθεια, αντιβίωση, μεταξύ κτηνοτροφικών κουκιών και σιταριού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 2 - 1985
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες