Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1837
Τίτλος
Σύστημα στήριξης αποφάσεων για την οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και περιοχών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 2 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες