Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20854
Τίτλος
Τεχνικογεωλογική-εδαφοτεχνική έρευνα αλιευτικού καταφυγίου Πετρίτη Δήμου Κέρκυρας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
18 - 6 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛ., ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.