Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20895
Τίτλος
Μια πρόταση για τη βελτίωση της αντισεισμικότητας των μερικώς προκατασκευασμένων γεφυρών σκυροδέματος πολλών ανοιγμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 11 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες