Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21132
Τίτλος
Προσδιορισμός των χρόνων αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων και της οξυτετρακυκλίνης και της πενικιλλίνης G από το γάλα προβάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 12 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ ΙΩΑ.