Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2119
Τίτλος
Επιδράσεις αερίων ρυπαντών επί των φυτών θαλασσίων και υδρόβιων οικοσυστημάτων στην περιοχή του εργοστασίου αλουμινίου στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1986
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1986
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑ.