Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21322
Τίτλος στα Ελληνικά
Εισαγωγή του φιλάθλου πνεύματος και των αρχών του "Ευ Αγωνίζεσθαι" στη ζωή των μικρών μαθητών και μαθητριών
Τίτλος στα Αγγλικά
Introduction of the fair play spirit and the principles of sportsmanship in the life of small schoolboys and schoolgirls
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
8 - 4 - 2003
Ημερομηνία λήξης
7 - 11 - 2003
Τμήμα έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΜΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ.