Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21834
Τίτλος
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Συγκέντρωση μεταλλοπρωτεϊνασών στο υπαμφιβληστροειδικό υγρό και το υαλοειδές και συσχέτισή τους με την πρόοδο της ρηγματογενούς αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:88722 - Ηράκλειτος - 2.2.3.β
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 11 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩ.