Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21921
Τίτλος στα Ελληνικά
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Περιβάλλον): Θεραπευτικός Τουρισμός: Αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των ελληνικών ιαματικών χώρων - Τυπολογική διερεύνηση θεραπευτικών εγκαταστάσεων - Πιλοτικές εφαρμογές
Τίτλος στα Αγγλικά
Therapeutic Tourism: Upgrading and reorganisation of Greek Thermal Spring Sites - Typological Investigation of Thermal Spring Installations - Pilot Applications
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον
Ημερομηνία έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2007
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΡΠΙΑ-ΧΟΪΠΕΛ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΑ., ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ., ΛΕΦΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣ.