Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21921
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Περιβάλλον): Θεραπευτικός Τουρισμός: Αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των ελληνικών ιαματικών χώρων - Τυπολογική διερεύνηση θεραπευτικών εγκαταστάσεων - Πιλοτικές εφαρμογές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΡΠΙΑ-ΧΟΪΠΕΛ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩ., ΖΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΑ., ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ., ΛΕΦΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣ., ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ., ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥ., ΧΟΙΠΕΛ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΚΕ.