Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21924
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Αλληλεπίδραση κυματισμών και κυματοθραυστών από λιθορριπή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ., ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ., ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ.