Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4010
Τίτλος
Βέλτιστη λειτουργία και σχεδιασμός ενός αυτόνομου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικές και εναλλακτικές πηγές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 4 - 1989
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες