Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
40241
Τίτλος
Φυτώρια καρποφόρων δέντρων απαλλαγμένα από ιούς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΩΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗ.