Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4567
Τίτλος
Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας χαρτοτύπων κυκλικής διατομής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 6 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
10 - 6 - 1999
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΤΟΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΕ.