Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4668
Τίτλος
Ανάπτυξη μοντέλων δασικής καύσιμης ύλης και χαρτογράφηση αυτών με μεθόδους τηλεπισκόπισης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1997
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ., ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧ., ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ., ΜΑΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙ.