Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4861
Τίτλος
Προηγμένος έλεγχος σε συστήματα ισχύος με ολοκλήρωση ευρείας κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 1999
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΜΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΠΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ., ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗ.