Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
4925
Τίτλος
Έκθεση: Από τον Ήρωνα στους γεωδαιτικούς δορυφόρους. Η ιστορική εξέλιξη των τοπογραφικών οργάνων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες