Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
50450
Τίτλος
Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών ή δραστηριοτήτων της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 7 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες