Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61032
Τίτλος
Αμοιβές κριτών - αξιολογητών προτάσεων του Ν.3299/04
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 4 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ.