Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61106
Τίτλος
Πληρωμή μελών ΔΕΠ(ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ ΑΛΕ., ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟ.