Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7032
Τίτλος
Προσομοίωση κλιματιστικών μονάδων Ο.Τ.Ε
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 8 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
27 - 6 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.