Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72856
Τίτλος
Μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη παράλληλων ομάδων με εικονικό φάρμακο διπλά τυφλή και με υπο έρευνα φαρμακευτικό προιόν (ανοιχτυού σχεδιασμού) μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότηατς και της ασφάλειας lonapegsomatropin εβδομαδιαίας χορήγησης με εικονικό φάρμακο και με ένα προιόν σωματροπίνης καθημερινής χορήγησης σε ενήλικες και με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 6 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣ.