Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72990
Τίτλος
Υποέργο 14: Υποστήριξη Δράσεων του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΑΙΘ-Υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων του ΑΠΘ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες