Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73132
Τίτλος
L-CACHE: Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες υποδομές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 9 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖ.