Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73638
Τίτλος
Μια φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συνδυατικής θεραπείας VX-121 σε ασθενείς με κυστική ίνωση που είναι ομόζυγοι για τη μετάλλαξη F508del, ετερόζυγοι για τη μετάλλαξη F508delκαι τη μετάλλαξη Gating(F/G) ή τη μετάλλαξη υπολειμματικής λειτουργίας (F/RF) ή έχουν τουλάχιστον άλλη μια μετάλλαξη CFTR που ανταποκρίνεται στον τριπλό συνδυασμό θεραπείας και καμμία μετάλλαξη F508del
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΛΠΙΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ., ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟ., ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ., ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΑΝΝΑ ΧΑΡ.