Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74003
Τίτλος
Σχεδίαση και υλοποίηση επιφανειών με τεχνητές ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες για εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικού κύματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 3 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
8 - 4 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.