Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74032
Τίτλος
Ανάπτυξη μαθηματικού μακροσκοπικού μοντέλου μεταφορών για την Ανάλυση Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ) του Νέου Οδικού Άξονα Δράμας – Αμφίπολης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 3 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες