Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74492
Τίτλος
Ποινική ευθύνη των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της διανομής επενδυτικών προϊόντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 6 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
14 - 6 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΣΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑ.